Gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai, Energijos atsargų pasirinkimo sandoriai

Šis įstatymas taikomas prekybai energijos ištekliais tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas toliau — Elektros energetikos įstatymasLietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas toliau — Gamtinių dujų įstatymasLietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas toliau — Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymasLietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas toliau — Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas ir ar kiti įstatymai, nustatantys specialiuosius reikalavimus prekybai energija ar energijos ištekliais.

akcijų pasirinkimo kaulų sultinys tendencija prekybos forex

Energetikos įmonėms įsigyjant energijos išteklius elektros ir ar šilumos energijai gaminti, šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose reglamentuojamam energijos išteklių, skirtų elektros ir ar šilumos energijai gaminti, įsigijimo energijos išteklių biržoje būdui turi būti teikiama pirmenybė prieš kitus teisės aktuose numatytus energijos išteklių įsigijimo būdus. Kiti teisės aktuose numatyti energijos išteklių įsigijimo būdai taikytini tada, kai tais būdais įsigyti energijos išteklių, skirtų elektros ir ar šilumos energijai gaminti, yra ekonomiškai naudingiau arba įstatymai nustato energetikos įmonėms privalomus vykdyti reikalavimus dėl energijos išteklių įsigijimo šaltinio ir ar būdo.

prekybos apvalių skaičių strategija bollinger juostų taisyklės

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Energijos išteklių birža — centralizuota prekybos energijos ištekliais sistema, kurioje šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka centralizuotai prekiaujama biokuru ir naftos produktų atsargomis, prekiaujama gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais.

Energijos išteklių biržos dalyvis — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka prekiaujantis energijos išteklių biržoje.

Energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistema — prekybos energijos išteklių biržoje duomenų valdymo sistema, prieinama energijos išteklių biržos dalyviams Energijos išteklių biržos reglamente ir energijos išteklių biržos duomenų valdymo sistemos naudotojo sutartyje nustatyta tvarka. Energijos išteklių biržos operatoriaus informacinė sistema — viešas energijos išteklių biržos informacijos portalas, kuriame teikiama informacija yra prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir visuomenei.

Energijos išteklių biržos operatorius — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis prekybą energijos ištekliais, administruojantis energijos išteklių biržą ir turintis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją.

vengrijos elektroninė prekybos ir transporto kontrolės sistema daugiau apie dvejetainius variantus

Energijos išteklių rinka — asmenų, išgaunančių, gaminančių, paruošiančių, transportuojančių, persiunčiančių, tiekiančių gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai išteklius ir ar prekiaujančių energijos ištekliais, santykių visuma. Energijos išteklių rinkos dalyvis — energetikos įmonė, perkanti ir ar parduodanti energijos išteklius, ar kitas asmuo, disponuojantis energijos ištekliais ar siekiantis jų įsigyti.

Pagalbinis apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentas toliau — pagalbinis instrumentas — priemonė, skirta užtikrinti elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos dalyvių apsaugą nuo galimų elektros energijos ar gamtinių dujų kainų svyravimų biržose ateities, pasirinkimo, išankstinis, apsikeitimo sandoris ar kita priemonė.

koks yra geriausias prekybos būdų būdas meta strategijos prekyba

Galbūt jus domina