Universiteto bendruomenės įtraukimo strategija

Šį įvertinimą VU pelnė už nuoseklios ir išsamios Įvairovės ir lygių galimybių — m. Jos turi atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų, kuriais matuojamas organizacijos įsipareigojimas laikytis lygių galimybių principo.

Reitingai Žurnalas Naujuoju Vilniaus universiteto rektoriumi tapo prof. Artūras Žukauskas. Rektoriui išrinkti prireikė dviejų balsavimo turų. Pirmajame balsavime nustatytos Tarybos narių balsų daugumos 7 iš 11 nepavyko surinkti nė vienam kandidatui: prof. Žukauskas gavo keturis, prof.

ištikimybės prekybos strategijos stalas

Banys — tris, prof. Razumas — du, dr.

Šapoka apie Vilniaus universiteto streiką: esame įtraukiami į rektoriaus rinkimų debatus

Gailius ir prof. Nekrošius — po vieną balsą. Antrajame balsavime prof. Žukauskas surinkęs aštuonis balsus laimėjo prieš prof. Banį, gavusį trijų Tarybos narių palaikymą.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Sprendimų priėmimas: didelis dėmesys strateginiams prioritetams, tvirta lyderystė, kurią užtikrina vadovybė, vadovaudamasi kolegialumo principu ir įsipareigojimu kurti kolektyvinio dalyvavimo kultūrą; veiksminga sprendimų priėmimo procedūra.

Artūras Žukauskas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, šiuo metu jis eina VU Taikomųjų mokslų instituto Puslaidininkinė s optoelektroniko s skyriaus vedėjo pareigas. Dėl VU rektoriaus pareigų varžėsi 6 kandidatai. Aukščiausio universiteto posto, be prof.

pasirinkimo rato strategija

Žukausko, siekė l. Jūras Banys, Europos humanitarinio universiteto administracijos ir infrastruktūros prorektorius dr. Saulius Norvaišas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof.

Šapoka apie Vilniaus universiteto streiką: esame įtraukiami į rektoriaus rinkimų debatus VU rektoriaus atsakas ministrui: gal jau baikite šitas nesąmones; atnaujinta Vilniaus universitetas antradienį paskelbė, kad protestuodamas dėl dėstytojų algų ketvirtadienį ir penktadienį stabdo savo veiklą dviem dienoms.

Valdemaras Razumas. Iškilminga naujojo Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracija vyks balandį. Savo programoje prof.

Vilniaus universitetas surinko tris „Lygių galimybių sparnus“

Žukauskas akcentavo: "Universitetas garsėja dideliu aukštos dalykinės kompetencijos dėstytojų skaičiumi ir studijoms palankia moksline aplinka, tačiau atsilieka studijų organizavimo srityje, dėstytojų auditorinis krūvis yra per didelis, sunku įtraukti į studijų procesą užsienio dėstytojus, studentams trūksta savarankiško darbo įgūdžių.

Tarptautinio lygio studijų sistemos universiteto bendruomenės įtraukimo strategija yra kertinis Universiteto reformos tikslas, pareikalausiant is daugiausia sąveikų su kitomis strateginėmis programomis ir didžiausių vadybinių išteklių.

bollingerio juostos abc

Tarptautinį studijų lygį numatoma pasiekti realizuojant Bolonijos procesą ir plėtojant šiuolaikinę aukštojo mokslo paradigmą, kurios esmė yra pereiti nuo mokymo prie mokymosi, ir studijų proceso centre atsiduria ne dėstytojai, o studentai.

Studijų reformą ketinu vykdyti laipsniškai, nesutrikdant nusistovėjusio studijų proceso. Pirmiausiai bendruomenė turi būti išsamiai supažindinta su reformos esme, apdrausta nuo galimų klaidų pasekmių, aprūpinta motyvuojančiomi s priemonėmis ir suprasti reformos būtinumą.

aš ieškau darbo casa arezzo

Lygiagrečiai būtina užbaigti studijų modulių parengimą, įsigyti ir diegti informacinę modulinių studijų tvarkymo ir aptarnavimo sistemą, mokyti dėstytojus, administratoriu s ir studentus ja naudotis, atlikti virtualų studijų proceso modeliavimą. Visuomenės aukščiausio lygio poreikius atitinkančių specialistų rengimui turime atviro konkurso tvarka atrinkti bendrauniversit universiteto bendruomenės įtraukimo strategija studijų modulius, ugdančius lyderystės, sprendimų priėmimo, kūrybiškumo, inovacijų vadybos, viešo kalbėjimo, savęs tobulinimo kompetencijas.

Skatinsiu didinti technologijos mokslų studijų modulių ir programų skaičių. Modernizuojant studijas raginsiu plačiau diegti elektronines mokymosi ir žinių tikrinimo formas, taip pat tobulinti vertinimą, kad jis labiau diferencijuotų studentų žinias ir gebėjimus. Dėsiu pastangas, kad dėstytojai turėtų savo darbo vietą biurą.

pagrindins dvejetaini parinki valdomos sskaitos

Kitas svarbus etapas — vidinės studijų kokybės valdymo sistemos įgyvendinimas, kuris turėtų remtis veikiančiu ir mūsų vertybes bei išteklius atitinkančiu modeliu, perimtu iš užsienio universitetų. Ši sistema turėtų užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš Universiteto studentų bei absolventų, studijų proceso monitoringą, dėstytojų kvalifikacijos kėlimą, nuolatinį studijų programų ir modulių atnaujinimą ir darbo rinkos poreikių tyrimą.

Studijų kokybės valdymo skyrius bus tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rektoriui, bendradarbiaus su Universiteto studentų atstovybe.

prekybos strategijų palyginimas

Vykdant studijų reformą reikės tampriai sąveikauti su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, siekiant suvienodinti požiūrius į kvalifikacinių laipsnių sistemą ir balansą tarp dėstytojų pedagoginio ir mokslinio darbo krūvių, atverti kelią tarpkryptinėms studijoms, geriau panaudoti gretutinių studijų ir jungtinių programų su užsienio partneriais galimybes. Modulinė studijų sistema leis išplėsti studijų internacionaliz avimo galimybes, pritraukiant daugiau dėstytojų ir studentų iš užsienio.

Siekiant didesnio studijų tarptautiškumo ir išvykstančių bei atvykstančių studentų mainų balanso, atrinktose magistrantūros programose reikėtų pereiti prie dėstymo užsienio kalba. Užsienio studentų pritraukimui būtina sukurti ir realizuoti rinkodaros priemones, pagerinti organizacines sąlygas tokių studentų integracijai į Universiteto studijų procesą visų pirma — mažinti atvykusių studentų kalbinę atskirtį.

Kita vertus, siūlysiu įvesti kokybinius tarptautinių studijų vykdymo rodiklius, peržiūrėti sutarčių su užsienio universitetais sudarymo principus. Universitete taip pat būtina toliau plėtoti mokymosi visą gyvenimą sistemą, tam pritaikant organizacinę struktūrą, rengiant ir įgyvendinant tęstinių studijų ir kvalifikacijos tobulinimo modulių programas, tobulinant Vaikų, Mokinių ir Trečiojo amžiaus universitetų koncepcijas ir jas realizuojant, skatinant patrauklias mokymosi formas vasaros mokyklos, nuotolinės studijos ir kt.

Bendradarbiauda mas su valstybės institucijomis, sieksiu tobulinti studijų finansavimo ir studentų priėmimo sistemą, išnaudoti tikslinio finansavimo galimybes.

  • Šapoka apie Vilniaus universiteto streiką: esame įtraukiami į rektoriaus rinkimų debatus - LRT
  • Я по-прежнему люблю тебя, как мальчишка.
  • Vilniaus universitetas surinko tris „Lygių galimybių sparnus“ – Mokslo Lietuva
  • Октопаучиха двигалась очень медленно, стараясь высвободить свои щупальца, не потревожив Джеми.
  • Неужели просто подойдем и постучим в - А почему бы и .
  • Орел помог Николь и Синему Доктору надеть скафандры, подхватил чемоданчик с пожитками Николь.
  • Dvejetainis variantas atgalinis testavimas

Studijų finansavimo sistema turėtų užtikrinti aukštesnės kokybės studijas geriau joms pasirengusiems studentams. Būtina diferencijuoti mažiausią priėmimo balą pagal studijų programas.

Siūlysiu sukurti sistemą, leidžiančią atrinkti talentingus mokinius pagal gabumus ir parengti juos studijoms.

Vertinimo rezultatai

Tačiau daugelyje tyrimo krypčių stokojama tarptautiškumo, lėtai auga publikacijų prestižinėje mokslinėje spaudoje skaičius ir aukšto lygio mokslinius rezultatus generuojanti bendruomenės dalis. Dalis mokslinių publikacijų prarado pagrindines — prioriteto įtvirtinimo bei mokslinės komunikacijos — funkcijas ir tarnauja tik atestaciniams prekybos strategijos kvantinės. Stokojama stambių tarptautinių projektų, inovacinio potencialo, doktorantūros rezultatyvumo, tarptautiniai tyrėjų mainai yra nepakankamai išplėtoti arba asimetriniai.

Siekdamas geriau realizuoti ir stiprinti Universiteto mokslinį potencialą, numatau sudaryti paskesnių priemonių planą remiantis mokslinės veiklos savianalizės ir išorinio vertinimo rezultatais, identifikuoti ir stiprinti aukščiausio lygio tyrimų telkinius, diferencijuoti mokslo pasiekimų rodiklius pagal mokslo kryptis, įvesti visuotinį skatinimą už aukštos kokybės mokslines publikacijas, mažinti administracinę naštą tyrėjams.

Galbūt jus domina