Viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema

viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema

Karų su kalavijuočiais metais Upytės žemė, buvusi tuometės Lietuvos pasienyje, buvo nuolat niokojama.

Tai viena priežasčių, kodėl miestų vėlyvaisiais viduramžiais šiame regione nebuvo. Pasibaigus kovoms su Livonijos viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema, tankiau apgyvendinti gerokai ištuštėję pasienio ruožai. Gyventojų ėmė sparčiai gausėti. XVI a. Seniausias iš dabar žinomų dokumentų, kuriame neabejotinai kalbama apie Panevėžį, yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro metų rugsėjo 7 dienos raštas.

viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema

Juo didysis kunigaikštis dovanojo žemę tarp Lėvens ir Nevėžio upių Ramygalos klebonui su sąlyga, kad šioje teritorijoje būtų pastatyta bažnyčia, kuri kovotų su krašte dar labai gaja pagonybe. Dovanotoje žemėje dešiniajame Nevėžio krante netoli dabartinių Senamiesčio ir Venslaviškio gatvių sankryžos buvo pastatyta nedidelė medinė bažnyčia ir klebonija.

Priešais bažnyčią buvo turgaus aikštė, joje stovėjo karčema ir aludė bravoras su pirtimi. Šiai gyvenvietei vėliau prigijo Senojo Panevėžio vardas. Ji greitai augo ir netrukus pralenkė bažnyčios žemėje įsikūrusį miestelį. Aplink Naujojo Panevėžio centre buvusią trikampę Turgaus aikštę dabar Laisvės aikštė buvo išsidėstę miestiečių sklypai.

viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema

Manoma, kad XVI a. Daugelis jų vertėsi žemdirbyste, kiti - amatais. Ir pagal dydį, ir pagal socialines ekonomines charakteristikas Panevėžys atitiko to meto Lietuvos vidutinio miestelio lygį. Tai miesteliui suteikė tolesnio augimo perspektyvą. Lietuvoje buvo nepalankūs augti miestams.

Vyko nuolatiniai karai, siautėjo epidemijos, grėsė badas. Panevėžys tuo metu nesiplėtė. Ji neprilygo garsėjusioms Kražių ar Vilniaus mokykloms, bet vis tiek Panevėžys tapo nemažo regiono švietimo centru. XVIII a. Sprendžiant iš netiesioginių šaltinių, nuo metų Panevėžys turėjo savivaldą. Kitame šimtmetyje ji buvo ryžtingai peržengta.

XIX amžiuje, pakankamai ekonomiškai ir politiškai stabiliame, susidarė gana palankios sąlygos ir Panevėžio miesto plėtrai. Tik tris kartus - m. Pagrindinis tolesnių dviejų miesto istorijos šimtmečių bruožas - nuolatinis ir greitas augimas, pasireiškęs gyventojų daugėjimu bei ekonomikos, infrastruktūros, socialinės sferos ir kultūros plėtra. Manoma, kad XIX a. Maždaug nuo metų netolygiai, bet nuolat panevėžiečių ėmė daugėti.

Hanzos sąjunga

XIX amžiaus pabaigoje mieste vyko pramonės perversmas - atsirado pirmosios modernios įmonės, pradėti naudoti mechaniniai varikliai, gamyba buvo orientuota į platesnes rinkas. Stiprėjo kredito sistema, prekybos mokesčio pasirinkimo galimybė prekybos apimtys ir atstumai.

Vyko luomų niveliacija, mieste buvo aktyvus lietuvių, lenkų ir žydų tautinis judėjimas. Plėtėsi švietimo sistema ir didėjo raštingumas.

XX amžiaus pradžioje Panevėžyje išryškėjo pirmieji pilietinės visuomenės bruožai. Iš esmės XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje Viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema tapo tas, kas yra ir dabar - dideliu regioniniu ekonomikos ir kultūros centru, jau tuomet pagal svarbą užėmusiu maždaug ketvirtą vietą Lietuvoje be Klaipėdos.

Tarpukariu m. Panevėžys dar labiau išaugo. Toliau plėtojosi ekonomika, švietimo ir kultūros sferos, plėtėsi teritorija, daugėjo gyventojų. Svarbiausias šios epochos bruožas - miesto lietuvėjimas.

Šiam procesui didžiulės įtakos turėjo valstybės politika, valdymo institucijų ir svarbiausia - švietimo sistemos lietuvinimas. Kūrėsi lietuvių miestiečių tradicijos, gyvenimo būdas. Miesto visuomeniniam gyvenimui savitumo teikė aktyvi lenkų ir žydų tautinių bendrijų veikla.

viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema

Skausmingi Panevėžiui buvo Antrojo pasaulinio karo metai. Nemažo atgarsio susilaukė sovietų teroro aktai: m. Mačiulis, J. Žemgulis, A. Gudonis bei medicinos sesuo Z. Kanevičienė, politinių kalinių žudynės prie cukraus fabriko. Vokiečių okupacijos metais nužudyta per miesto ir jo apylinkių gyventojų, kurių daugumą sudarė žydai.

Neramus panevėžiečiams buvo ir pokaris.

Aquarium FILTER GUIDE v.2 - Everything To Know About Filtration in Aquascaping

Daug jų nukentėjo nuo represijų, patyrė tremtinių dalią. Po Antrojo pasaulinio karo natūrali Panevėžio raida buvo sutrikdyta. Miesto gyvenimui stipriai įtakos turėjo komunistų partijos ir sovietinių valdžios įstaigų direktyvinis vadovavimas. Miestas formuotas kaip didelis pramonės centras.

Naršymo meniu

Panevėžyje per šeštąjį-aštuntąjį dešimtmečius pastatyta daug didelių pramonės įmonių, todėl vėl labai sparčiai daugėjo gyventojų. Plėtėsi miesto teritorija, išaugo gyvenamųjų namų kvartalai. Septintajame dešimtmetyje pradėta miesto centrinės dalies rekonstrukcija, sutvarkyta Nevėžio senvagė.

viduryje prasidėjo trikampė prekybos sistema

Jis vyksta visose - mentaliteto, ekonomikos, papročių, elgesio normų, kultūros ir švietimo modelių - sferose. Didžiausias išbandymas teko miesto pramonei, kuri turėjo labai greitai restruktūrizuotis ir prisitaikyti prie poindustrinės visuomenės diktuojamų sąlygų.

Nepaisant paskutinio dešimtmečio raidos netolygumų, Panevėžys išlieka didelis regiono centras, jau daugiau kaip šimtmetį vadinamas penktuoju Lietuvos miestu.

Galbūt jus domina